The Stair Formula – Mukavan portaikon laskemisen taito!

Kauniiden portaiden luominen on yksi asia, mutta kauniiden portaiden luominen, joita on myös mukava käyttää, on jotain aivan muuta. Kokemattomille suunnittelu voi olla kaikki kaikessa, mittaukset ja laskelmat tulevat myöhemmin. Mutta jos portaiden on tarkoitus täyttää suunnittelua suurempi tehtävä, tarvitaan hyvin harkittua portaiden kaavaa ja monia muita näkökohtia. Me Stepstalla tiedämme, mitä tarvitaan, jotta voimme yksinkertaistaa prosessia portaiden ideasta todellisuuteen laadusta tai mukavuudesta tinkimättä. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin, mitä on otettava huomioon, kun suunnitellaan tyylikkäitä mutta mukavia portaita.

Muotoilu, ei vain näköä varten

Portaita on monenlaisia, vain mielikuvitus on rajana (ainakin melkein). Karkean luokittelun vuoksi portaat voidaan kuitenkin jakaa kahteen eri malliin: kaareviin ja suoriin. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta suoran portaikon voidaan sanoa olevan perinteisempi näistä kahdesta. Portaiden perussuunnittelun lisäksi on määriteltävä myös muut käytännölliset elementit, kuten portaiden askelmat, kaiteet ja kaiteet. Portaiden visuaalinen muotoilu sekä malli ja kaiteet on luonnollisesti sovitettava ympäristöön ja tilaan, johon ne asennetaan. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Joidenkin tyyppisten mallien mukavuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen voi olla vaikeampaa kuin toisten, vaikka ne näyttävätkin ensi silmäyksellä paremmilta. Näiden seikkojen perusteella haluamme korostaa, että vaikka suunnittelulla on suuri merkitys, sinun on oltava ennakkoluuloton ja vastaanottavainen useammalle kuin yhdelle vaihtoehdolle. Näin portaat miellyttävät sekä silmää että käyttäjää – muotoilu on paljon muutakin kuin pelkkiä värejä ja materiaaleja.

Mikä tekee portaikosta mukavan?

Ensimmäinen ja kenties ilmeisin yhteys, jonka muodostamme ajatellessamme termiä ”mukavat portaat”, on luultavasti niiden kulkemiseen vaadittava ponnistus. Vaadittavan ponnistelun määrä riippuu muun muassa askelman korkeudesta ja syvyydestä. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, miten pituus vaikuttaa eri toimenpiteiden havaitsemiseen. Yleisesti ottaen olemme herkempiä askelman korkeudelle kuin askelman syvyydelle; toisin sanoen suosimme portaita noustessamme mieluummin pidempiä kuin korkeampia askelia. Toisin sanoen näiden kahden toimenpiteen välillä on korrelaatio, mikä tarkoittaa, että ne vaikuttavat suoraan toisiinsa.

On tehty tutkimuksia ja selvityksiä, joiden tarkoituksena on ollut määrittää optimaaliset ulottuvuudet. Tällaiset mitat minimoivat portaiden käyttämisestä aiheutuvan rasituksen mahdollisimman monelle ihmiselle pituudesta riippumatta. Tutkimus osoitti, että 170 millimetrin askelkorkeus ja 290 millimetrin askelpituus ovat teoriassa mukavimmat portaat. Toisessa tutkimuksessa osoitetaan, että optimaalinen askelkorkeus on 183 millimetriä sekä pitkille että lyhyille ihmisille, ja että tähän olisi pyrittävä, jotta mahdollisimman moni ihminen olisi mahdollisimman mukava. Nämä eivät tietenkään ole ainoat hyväksyttävät mittaustavat, mutta syvyyden ja korkeuden optimaalisen korrelaation löytämiseksi käytetään porraskaavaa.

Turvallisuus lisää mukavuutta

Portaiden mukavuutta eivät tee ainoastaan mitat, vaan myös muut psykologiset näkökohdat, kuten turvallisuus ja ympäristö. Tukevalta ja turvalliselta tuntuva portaikko tuottaa käyttäjälleen myös mielihyvää ja mukavuutta, ja se on erittäin tärkeä. Jotta tietäisimme, mikä määrittää turvallisuuden, palaamme edellisessä suunnittelua käsittelevässä kohdassa mainittuun näkökohtaan – kaiteisiin. Sekä teoria että useat tutkimukset puhuvat puolestaan: hyvin sijoitetut, mukavalla korkeudella olevat kaiteet tekevät portaista turvallisemmat sekä fyysisesti että psykologisesti. Tutkimuksissa mainittu kaiteiden vähimmäiskorkeus on 900 millimetriä askelman yläpuolella. Jos portaat ovat kuitenkin hyvin leveät, kaiteet eivät ole käyttäjälle niin tärkeitä, koska askelmapinta on paljon suurempi. Toisin sanoen turvallisuuden lisäämiseen on erilaisia tapoja, mutta yhteinen nimittäjä kaiteille ja suurille askelmille on se, että ne helpottavat käyttäjien portaiden käyttöä.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on ehkä tärkein näkökohta, joka on syytä pitää mielessä. Yksi turvallisuuteen, mukavuuteen ja jossain määrin myös muotoiluun suoraan liittyvä näkökohta on askelmäärät. Turvallisessa ja mukavassa portaikossa ei pitäisi olla vaihtelua askelman korkeudessa tai syvyydessä. Sen sijaan portaissa olisi oltava jatkuvuutta ilman yllätyksiä, jotta kävelyvauhti pysyy samana. Portaissa on mukavampi kävellä portaissa, joiden askelsuhde on sama alusta loppuun, mutta se on myös paljon turvallisempaa.

Portaiden kaava, ajaton laskelma maksimaalisesta mukavuudesta

Tämä kaava on hyvin tunnettu arkkitehtien keskuudessa, mutta sitä käyttävät yleensä kaikki portaiden rakentamiseen osallistuvat toimijat. Porraskaavan tarkoituksena on suunnitella portaat, joiden askelmasyvyyden ja askelmakorkeuden suhde on sopiva. Vaikka monet ovat tietoisia siitä, että kaavassa on useita puutteita, se on edelleen yksi tärkeimmistä välineistä portaiden ja niiden mukavuuden luomisessa ja laskemisessa. Portaiden kaavaa on käytetty satoja vuosia, mikä on jo itsessään todiste sen ajattomuudesta ja hyödyllisyydestä. Tavallinen portaikon kaava kuuluu seuraavasti;

2H + B = 590-650 millimetriä.


620-630 mm
600-620, 630-650 mm
590-600 mm


Erinomainen mukavuus
Erittäin hyvä mukavuus
Hyvä mukavuus


(H = korkeus, B = askelman syvyys)

Alan ihmiset ovat toistuvasti yrittäneet tarkistaa ja luoda uutta kaavaa, mutta kaikki yritykset ovat johtaneet paluuseen tavalliseen kaavaan. Edellisessä kohdassa korostetut puutteet on kuitenkin luonnollisesti otettava huomioon. Jotkin askelman korkeuden ja syvyyden yhdistelmät ovat yleensä vähemmän mukavia ja turvallisia, mikä on johtanut useisiin eri muunnelmiin ja päivityksiin vakioportaiden kaavasta. On kuitenkin syytä huomata, että tämä on vain pieni vähemmistö kaikista mahdollisista yhdistelmistä, joita porraskaava tarjoaa. Useimmat portaiden suunnittelijat, mukaan lukien me täällä Stepstalla, käyttävät tätä kaavaa vielä nykyäänkin tavalla tai toisella.

Portaikkokaavan käytöstä on olemassa erilaisia muunnelmia, mutta on kehitetty päivitetty kaava, jossa otetaan tehokkaasti huomioon yhdistelmät, joissa tavallinen kaava ei riitä. Kaava on seuraava;

4,1H + B = 1025
(H = korkeus, B = askelman syvyys)

Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä, minkälaista yhdistelmää aiot käyttää. Tämän perusteella voit sitten tarkistaa, saadaanko laskelmistasi mukavat ja turvalliset portaat.

Tiivistelmä: 3 kohtaa, jotka on syytä pitää mielessä

Tämän tekstin avulla toivomme voivamme tuoda esiin joitakin tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät mukavan portaikon laskemiseen. Tämän artikkelin päätteeksi haluaisimme siis tiivistää kaikki kohdat yksinkertaiseen luetteloon. Näin voit helposti seurata, mitä sinun pitäisi pitää mielessäsi, kun suunnittelet tai ostat uusia portaita.

Ole ennakkoluuloton mallintamisen ja suunnittelun suhteen.

Älä rajoita itseäsi sen perusteella, miten maalasit portaikon ulkonäön. Erilaiset muodot, mallit ja kaiteet eivät välttämättä ole yhtä mukavia kuin tyylikkäitä. Pidä siis mielesi avoimena ja varmista, että portaat ovat myös mukavat ja että niillä on muitakin tarkoituksia kuin vain miellyttää silmää.

Sopeuta portaikko portaikon kaavaan

Jotta portaat olisivat hyvät sekä teoriassa että käytännössä, ne on suunniteltava siten, että ne ovat mahdollisimman mukavat. Portaiden kaava on luultavasti paras apuväline, jolla varmistat, että saat portaat sellaisiksi, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää niitä mielellään. Tämä johtuu siitä, että se laskee askelman korkeuden ja askelman pituuden välisen korrelaation.

Turvallisuus tarjoaa mukavuutta

Uutta portaikkoa suunniteltaessa turvallisuus on erittäin tärkeää. Näin ollen portaiden turvallisuuteen investoiminen lisää käyttömukavuutta. Älä siis keskity pelkästään mukavuuteen, sillä turvallisuustoimenpiteillä on itsessään samanlainen vaikutus. Jos kyseessä on pieni tila, kaiteet voivat olla suositeltavampia, kun taas suuremmissa portaissa on hyötyä suuremmasta askelmapinta-alasta.

Lopuksi haluamme esitellä sinulle oman työkalumme täällä Stepstassa. Käytämme portaiden kaavaa aktiivisesti ”Luo portaikko” -työkalussamme, jossa kaava on ”Mukava kävellä” -mittarin perustana. Jos haluat nähdä, miten portaikon kaava toimii käytännössä, kokeile luoda oma portaikkosi työkalullamme. täällä .

Askelman korkeus ja syvyys
Askelman korkeuden tulisi olla 17-18 cm.

Portaiden kaava

2H + B = 590-650 millimetriä.

(H = korkeus, B = askelman syvyys)


620-630 mm
600-620, 630-650 mm
590-600 mm


Erinomainen mukavuus
Erittäin hyvä mukavuus
Hyvä mukavuus